Dankort + VISA/Dankort Mastercard VISA JCB Maestro

Skyddsutrustning

Vi kan leverera skyddsutrustning i form av CE-certifierade latexhandskar i flera varianter och storlekar samt munmaskar och handrensningsgel 100, 250 och 1 000 ml. och spraya i 80 ml.

Läs mer längst ner på sidan

preload spinner

Skydda dig själv och dina kunder med skyddsutrustning i form av munmasker, handdesinfektion och latexhandskar.

 

Våra hållbara latexhandskar från FAIR ZONE är tillverkade av naturgummi utan användning av tiuram (gummikemikalie - gummikemikalier kan orsaka allergier)

De är inte pulveriserade eller behandlas med talk.

 

De svarta handskarna är godkända för matkontaktabelt material.

 

Producerad av:

 • FAIR RUBBER från Sri Lanka.

Auktoriserad:

 • FAIR GUBBER
 • FSC®
 • CE

Båda varianterna levereras i en låda med återvinningsbar kartong och innehåller 100 st.

 

Lycopen producerar handdesinfektion 100, 250 och 1 000 ml. och spay 80 ml.

Tillverkad med 70% alkohol denat

 • 80 ml med aloe vera i sprayflaska
 • 100 ml med glycerinflaska
 • 250 ml med glycerin i pumpflaskan
 • 1000 ml med glycrin i flaska

 

VARNINGAR:

 • Vätskan och ångan är lättantändliga
 • Irriterar ögonen, vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj noggrant med vatten i flera minuter
 • Förvara utom räckhåll för barn
 • Bör inte användas av små barn utan tillsyn av vuxna
 • endast extern användning
 • Tillverkaren och distributören fraskriver sig något ansvar för annan felaktig användning.

Kontakta oss för leverans av datablad på handdesinfektion

 

Munmasker 3-lagers - typ 2

Hygieniskt och CE-godkänt engångsmunnstycke - 3-lagers

Lådan innehåller 50 st. som är förpackad som 5 x 10 st. i väskor som är redo att ta med sig.

De har metallremsor för näsan och elastik för öronen

 

CMC medicintekniska produkter och läkemedel SL NO. CMC / CE 2020 / 01062020.4

Klass II, regel 1.

Tillverkaren förklarar härmed att ovanstående produkter överensstämmer med införlivandet i nationell lagstiftning, bestämmelserna i följande EU-lagstiftning och standarder. All underlag lagras under tillverkarens lokaler.

Tillverkaren ansvarar ensam för försäkran om överensstämmelse.

 

Allmänna tillämpliga förordningar, direktiv:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicinsk utrustning, om ändring av direktiv 2001/83 / EG. Förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385 / EEG och 93/42 / EEG.

Tillämpade standarder, gemensam specifikation, vägledning:

EN 14683: 2019 + AC: 2019, EN ISO 15223-1: 2016, EN 1041: 2008 + A1: 2013, EN ISO 14971: 2012, EN 62306-1: 2015 + AC: 2015, ISO J0993-J: 2018, ISO 10993-5: 2009, ISO 1o9g3-10: 2010, MDCG 2019-15.

 

Om du vill ha dokumentation för ovanstående, vänligen kontakta oss